Wie helpen wij?

 

Goederenbank De Baronie beoogd mensen te ondersteunen die in ‘stille armoede’ leven. Om dit te bereiken zijn heldere criteria vastgesteld in een intakeprocedure. Regelmatig wordt de situatie gescreend, zodat misbruik voorkomen wordt. Voor details, zie menu VOOR WIE

 

Een aantal zaken valt op:

  • De openheid van zaken die mensen geven omdat wij de laatste strohalm zijn
  • De eenzaamheid waarin deze gezinnen leven
  • Een gebrek aan inventiviteit en oplossend vermogen bij hulpverleners

Hier volgen een aantal voorbeelden.

 

Carnaval 2015: Een jonge moeder van twee kleine kinderen, waaronder een baby wordt onder druk gezet om vrijwillige beschermingsbewindvoering aan te vragen. Op dit moment zijn er geen schulden, maar ze zwicht voor de druk van haar moeder. Een bewindvoerder werpt zich op onder het motto 'Wij gaan door waar anderen stoppen!' om deze moeder te ondersteunen. Een half jaar later zijn er schulden ontstaan en is er volgens bewindvoerder geen ruimte om leefgeld te verstrekken. Hoewel er wettelijke afspraken zijn om mensen in deze situaties leefgeld te verstrekken, wordt dit blijkbaar niet toegepast. 

 

deze zaak staat zeker niet op zichzelf. Overigens verbaasd het ons in algemene zin allang niet meer dat hulpverleners, waaronder bewindvoerders zo gemakkelijk doorverwijzen naar de voedselbank, zonder dat zij zelf adequaat hulp verlenen. Wat betreft deze situatie kan deze bewindvoeder geschaard worden onder de groep van bewindvoerders/hulpverleners die niet meewerken/meedenken in het belang van de cliënt. De cliënt ervaart op deze manier ontzettend veel druk en oplossingen blijven uit. In dit geval ontstaan financiële problemen en betreft het een bijzonder schrijnende situatie. 

   

De Kredietbank: Een gezin vraagt een voedselpakket aan. De reden is dat de schuldsanering die via de Kredietbank verloopt, na 9 maanden nog steeds niet officieel toegekend is. De case manager van de Kredietbank werd namelijk ziek, pas veel later wordt een opvolger aangewezen. Vanwege de slechte onderlinge communicatie en de schuldeisers die ongeduldig worden moet deze de procedure opnieuw opstarten. Het betreffende gezin wordt niet goed ingelicht en krijgt alleen deurwaarders op bezoek. Dit geeft veel stress en niemand van de Kredietbank kan hen vertellen in welke fase hun aanvraag zich bevindt. Om dit proces te stroomlijnen, hebben wij contact gezocht met de Kredietbank en hopen dat de schuldsanering binnenkort definitief toegekend wordt. Daarmee kan de rust terugkeren in dit huis.

 

Een slachtoffer: Een man van middelbare leeftijd zoekt hulp. Hij heeft bij meerdere hulpverleners aangeklopt. Totnogtoe is er niet het beoogde resultaat bereikt. Het probleem is vijf jaar geleden ontstaan toen ontdekt werd dat hij leed aan het syndroom van Marfan. Dit syndroom is een aangeboren en erfelijke aandoening van het bindweefsel. Bindweefsel geeft steun in allerlei organen in het lichaam. Door de stoornis in het bindweefsel kunnen er aandoeningen aan het skelet, de ogen, het hart en de bloedvaten ontstaan. Hem werd geadviseerd een preventieve hartoperatie uit te laten voeren. Gedurende de hartoperatie ontstaat een bloedprop, waarop een beroerte volgt. Hij is voor de helft verlamd, kan haast niet lopen en heeft allerlei fysieke beperkingen. De man was ondernemer en omdat hij een tijdlang in coma ligt en er geen zicht is op verbetering, wordt hij uitgekocht. Door slechte adviezen en zijn gesteldheid, schiet hij er geld bij in. Later komt de belastingdienst nog langs en om zijn schuld te betalen, moet hij zijn aangepaste auto verkopen. De man heeft geen contacten en vereenzaamd. Mede vanwege de slechte begeleiding en het feit dat hij als kind werd afgewezen heeft dit tot gevolg dat hij aan de drank raakt. Omdat hij wil afkicken zoekt hij hulp. Hij vind een kliniek die hem kan helpen en hij wordt opgenomen. Volgens afspraak zou hij over een kleine aanpassing in het toilet op zijn kamer en wat andere aanpassingen kunnen beschikken. Na de opname blijkt dat door communicatiestoornissen binnen de (gerenommeerde) kliniek het verhaal niet doorgekomen is op de betreffende afdeling. Gedesillusioneerd haakt hij af, maar na een tijdje doet hij een nieuwe poging bij een privé kliniek. Echter hij kan de kosten niet opbrengen en haakt opnieuw af. Zijn vraag aan ons is nu of wij hem kunnen helpen bij het vinden van de juiste aanbieder van zorg. Inmiddels wordt een zorgplan opgesteld, waarna zijn specifieke situatie voorgelegd zal worden bij beoogde instanties. Dit traject zal langdurig zijn, later zal ook zijn huiselijke situatie aangepakt moeten worden. Er zal ook voldoende aandacht besteed moeten worden zodat hij een sociaal netwerk kan opbouwen.

 

Een alleenstaande moeder: Een alleenstaande moeder meldt zich aan voor een intake. Ze staat onder begeleiding van Maatschappelijk Werk en heeft budgetbeheer. De reden is dat er belastingschulden zijn over voorgaande jaren i.v.m. teveel ontvangen huur- en zorgtoeslag. Ze overlegt alle benodigde bewijsstukken. Daaruit blijkt dat ze nog steeds teveel zorgtoeslag ontvangt. De situatie is dus zo, dat hoewel deze persoon begeleid wordt door Maatschappelijk Werk (omdat ze het allemaal zelf niet goed begrijpt), ze nog steeds een belastingschuld over 2010 aan het opbouwen is. Wij begeleiden haar nu zodat de belastingdienst per direct correctieve maatregelen neemt en de opbouw van de belastingschuld gestopt is.

 

Een weduwe: Een oudere dame zoekt hulp. Als weduwe ontvangt ze enige jaren een nabestaandenpensioen. Nadat ze een tia gekregen heeft, is zij afgekeurd en ontvangt een WIA uitkering. Bij elkaar opgeteld bereiken beide uitkeringen het bijstandsniveau. Na drie jaar wordt ze plotsklaps geconfronteerd met een belastingschuld. Wat ging er mis? Voor één van de uitkeringen is ze in de verkeerde belastingbox ingedeeld. Met als gevolg dat ze te weinig premies afgedragen heeft. Een betalingsregeling wordt getroffen. Drie jaar lang dient ze € 130 van haar bijstandsniveau af te dragen. Een werkelijk onmogelijke situatie, tenminste omdat wetgeving ervan uitgaat dat het bijstandsniveau beschouwd wordt als het bestaansminimum. Mevrouw haalt wekelijks haar voedselpakket op en is bijzonder blij dat ze zo wat contacten kan opbouwen. Ook geeft het haar de mogelijkheid haar verhaal kwijt te kunnen.

 

Een werkeloze die hard wil werken: Een Ghanees met een visum voor Spanje werkt daar al jaren als zeeman aan boord van zeeslepers en vissersboten. Hij heeft geen familie in Spanje, al het geld wat hij verdient met hard werken, stuurt hij naar zijn familie. In het kader van de crisis raakt hij in 2008 werkeloos. Omdat de kans op een baan in Spanje voorlopig erg klein is, besluit hij af te reizen naar Nederland om werk te vinden. Dit blijkt niet succesvol en niet veel later leert hij een deelnemer kennen van Goederenbank De Baronie. Hij meldt zich en doet zijn verhaal. Zijn doel is om in Rotterdam aan te monsteren op een schip. Echter, al snel blijkt dat hij geen visum heeft voor Nederland, kortom hij kan helemaal niet aan de slag. Het advies om op de kortst mogelijke termijn terug te gaan naar Spanje om vandaar uit een eventueel visum voor Nederland te regelen. Hij zal hier over nadenken, twee weken later besluit hij inderdaad te willen teruggaan naar Spanje. Inmiddels is al zijn geld op en is er het dilemma: hoe vind ik geld om terug te kunnen reizen. Vooralsnog hebben wij als Goederenbank De Baronie hem geadviseerd contact te zoeken met voor deze zaken bedoelde hulpverleners. Uit dit verhaal blijkt dat er talloze mensen zijn met (financiële) problemen die niet bekend zijn bij gemeenten en hulpverleners, maar wel vanuit een crisissituatie een beroep doen op Goederenbank De Baronie om geholpen te worden.

 

Iemand met een PGB: Een persoon met een PGB (Persoons Gebonden Budget bedoeld om zorg in te kopen) meldt zich voor een intake. Zij heeft een Wajong uitkering en blijkt door slechte begeleiding haar PGB op een verkeerde manier gebruikt te hebben. Deze beoordeling vind altijd achteraf plaats en meestal gaat dit om bedragen tussen tienduizend Euro en een veelvoud daarvan. Haar Wajong uitkering is gebaseerd op het minimum nivo, dus met goed budgetbeheer kan ze daar net van rondkomen. Ieder persoon, dus ook in dit geval een sociaal zwak persoon krijgt dit geld op de eigen rekening gestort en blijft hiervoor verantwoordelijk. In vele gevallen zijn deze mensen niet in staat deze forse bedragen op een goede manier te beheren. En komt het regelmatig voor dat men deze bedragen die op de één of andere manier gespendeerd zijn, alsnog terug moeten betalen. Daarvoor is met Wajong uitkering uiteraard geen ruimte en vervalt degene die geholpen had moeten worden in nog grotere problemen.

Copyright © 2014 De Baronie