De achtergronden van het initiatief

 

Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel verspilling.

 

Er zijn goederen zonder economische waarde die vernietigd dreigen te worden.

 

Er zijn mensen die in armoede leven en die goederen nog uitstekend kunnen gebruiken.

 

Op allerlei plaatsen in Europa zijn initiatieven genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de verspilling. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken en een Europese Federatie van Voedselbanken. De hulp van de voedselbanken is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven terwijl ze bezig zijn hun financiële problemen op te lossen.

 

Goederenbank De Baronie is lid van De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

 

 Voedselbank Nederland

Copyright © 2014 De Baronie